Γαλακτομέτρηση

Εφαρμόζουμε γαλακτομέτρηση-δειγματοληψία σε μια εκτροφή για να ομαδοποιήσουμε τα ζώα με βάση την παραγωγικότητά τους και λαμβάνουμε τις
κατάλληλες αποφάσεις για την διαχείριση της εκτροφής.